Kundvård

Kundvård av befintliga kunder är en viktig aspekt när man har fokus på att få företaget att växa och hitta nya kunder. Ett ickesäljande samtal till era befintliga kunder för att ta reda på om de t.ex. är nöjda efter ett köp ger er ett väldigt stort förtroendevärde och kan även ge er en eventuell merförsäljning.