Inbjudningar och Intervjuer

Inbjudningar

Vi kan hjälpa till med att, via telefon, bjuda in era kunder till t.ex. mässor, seminarier, utbildningar, informationsträffar etc. Inbjudan blir lite mer personlig än om den hade skickats via post eller mejl och det är inte lika stor risk att inbjudan försvinner bland övrig korrespondens. Ni får också en snabb respons på intresset kring arrangemanget.

Intervjuer

Att följa upp ett seminarium, ett större informationsmöte, en utbildning eller mässa är viktigt för att undersöka hur besökarna har tagit emot den information som har getts. Det ger er en bild av vad som har fungerat bra och vad man eventuellt bör ändra på inför kommande evenemang.

Ni kan anlita Svenska Telemarketingbyrån för att intervjua besökare i efterhand via telefon eller ute på plats i direkt anslutning till evenemanget.